De oprichters van de school hebben zelf de ervaring (op persoonlijk en/of professioneel gebied) dat sommige kinderen zich binnen het traditionele onderwijs niet voldoende ontwikkelen, en daardoor delen van hun schoolopleiding missen.

 

Hieruit ontstond de wens om een school op te richten, die in een zorgzame omgeving persoonlijke aandacht biedt voor elk kind. Een kleinschalige school, die het ritme en de emoties van het kind respecteert, en plaatst binnen het dagelijks leven van het kind.

 

Ons primaire doel is om het aanwezige potentieel van elk kind te ontdekken en te ontwikkelen, en hiermee rekening te houden binnen alle onderwezen vakken op school. Ook besteden we veel aandacht aan talen. Zo wordt er dagelijks in het Engels onderwezen, en is o.a. ook de Nederlandse taal (met een gediplomeerd teamlid met volledige Nederlandse lesbevoegdheid) prominent aanwezig.

 

De school "Coeurs d'étoiles" is toegankelijk voor alle kinderen. De enige voorwaarde is de autonomie van het kind, omdat we niet over een klassenassistent beschikken.